A.Listem 0

Hakkımızda


TONGUÇ KAYNAK TEKNİĞİ PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

1998 Yılında faaliyete geçen firmamız, kurucusu olan Erol TONGUÇ`un sektördeki 30 yıllık deneyimini temel olarak almıştır. Kaynak malzemeleri satış,uygulama ve teknik danışmanlık hizmetleri veren firmamız ASKAYNAK-ECZACIBAŞI A-TİPİ BAYİ sidir.
Özel kaynak yöntemleri ve Kobatek uygulamaları ile haklı bir üne sahip olup Türkiye genelinde tüm kaynak problemlerinin çözümünde aranan bir adres olmuştur. Halen İzmir’de 1.Sanayi Sitesinde faaliyetine devam etmekte olup sizler için 24 saat hizmet vermektedir.

İlke ve Değerlerimiz

1- Ahlaki değerlere bağlılık

Vicdanımızın sesi bizim için önemlidir. Çalışma yaşamımızda ve paydaşlarla olan ilişkilerimizde adalet, hakkaniyet, hesap verebilirlik ve şeffaflık kaçınılmaz ölçütlerimizdendir. Etik kuralları gözeterek karar vermek iş yapma biçimimizin temelini oluşturur. Ulusal ve Global yasalara ve kurallara uymayı benimseriz.
2- İnsana saygı
Yaşamın temel unsuru olan insan bizim için değerlidir. İnsana saygımız kendimize olan saygımızla başlar. İnsanı insan olduğu için sever, sayarız. Herkesin bir fikri, düşüncesi ve yaşam tarzı olduğunu bilir ve saygı duyarız. Çeşitlilik bizim zenginliğimizdir.
3- Biz bilinci
Tonguç Kaynak olarak büyük bir ekip olduğumuzu biliriz. Kimseye ayrımcılık yapılmayacağına ve fırsat eşitliğine inanırız. Tüm paydaşlarımızla değer oluşturabileceğimizin farkında olarak çalışırız. İyi günde de kötü günde de birbirimize destek oluruz.
4- Sürekli gelişim
Sürekli gelişmenin bizi farklı kılacağını ve sürekli gelişimin değişime açık olmakla gerçekleşeceğini biliriz. Mükemmele ulaşma yolunda işlerimizi sürekli iyileştirmemiz ve geliştirmemiz gerektiğine inanır ve bu doğrultuda çalışırız. 
“Değer katmayı, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin merkezine alarak büyümeyi sağlamak” olarak ifade ettiğimiz genel stratejimiz için Ciro, Karlılık ve Sürdürülebilirlik Endeksi performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

Kalite ve Çevre

Tonguç Kaynak; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında "Sürdürülebilir Kalkınma" ilkelerini benimsemiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yeralan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda; Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan bir "Çevre Yönetim Sistemi"ni etkin uygulamak, Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek, Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile paydaşlarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek, Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur. Bu kapsamda; Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak, Kirliliğin önlemek ve atıkların en aza indirmek, Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerinin azaltmak hedeflenmektedir. Bu ilkeler; üretim, pazarlama, satış, ürün geliştirme ve yatırım süreçlerinde ve tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır. Metal imalat sektöründe hizmet veren Tonguç Kaynak; Çevre Yönetim Sistemini, Kalite Yönetimi Sistemi ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmektedir.